Oppfordring om anskaffelse av komfyrvakt- tilbud fra Aalmo Elektriker


I nye bygg og ved fornying av kjøkken, er det i dag et krav om at man installerer komfyrvakt. Komfyrvakt er et viktig sikringstiltak mot brann og branntilløp. VI har derfor fremforhandlet et godt tilbud på 3 ulike varianter av komfyrvakt. Tilbudet ligger vedlagt. Vi oppfordrer våre beboere om å installere komfyrvakt.

Tilbud på komfyrvakt fra Aalmo Elektriker

AdministrasjonenPublisert: 21. November 2017