Oppfordring om registrering i det kommunale varslingssystemet:


Varslingstjenestene fra UMS benyttes til å varsle innbyggere om kritiske hendelser som gasslekkasjer, skogbrann, flom eller viktig informasjon som ved endringer i vann- eller strømforsyning.

Systemet benyttes blant annet av politiet, kommuner, interkommunale selskaper, strømleverandører og renovasjonsselskaper.

Registrer deg her: https://www.servicevarsling.no/

 Publisert: 11. Februar 2019