Oppfordring til beboere på A-feltet med garasjeplass


Det er trykk på de utvendige parkeringsplassene, grunnet graving i området. Vi ber derfor beboere med garasjeplass om å benytte denne, slik at de som må parkere ute får plass.

AdministrasjonenPublisert: 2. November 2017