OVERGANG TIL DIGITAL KOMMUNIKASJON I RISVOLLAN BORETTSLAG


OVERGANG TIL DIGITAL KOMMUNIKASJON I RISVOLLAN BORETTSLAG

Styret i Risvollan Borettslag har vedtatt at hovedregelen skal være at all kommunikasjon med beboerne skal skje digitalt.

Følgende fremgår av borettslagslovens § 1-6 :

  • Styret avgjer korleis meldingar og liknande til andelseigarane etter denne lova skal givast. Andelseigarane kan reservere seg mot å ta imot meldingar elektronisk. Styret skal informere andelseigarane i rimeleg tid før ny kommunikasjonsmåte blir teken i bruk. Meldingar skal givast på ein trygg og tenleg måte.

Overgangen til digital kommunikasjon er i tråd med gjeldende Mål- og strategiplan med tanke på miljø og det medfører reduserte kostnader og økt effektivitet. Eksempler på dokumenter/informasjon som vil bli distribuert digitalt er styrets årsmelding, innkalling til generalforsamling, referat fra generalforsamling samt diverse informasjonsskriv/brev fra administrasjonen.

Digital kommunikasjon vil foregå på e-post, sms, via borettslagets hjemmeside og på borettslagets Facebook-side der det er hensiktsmessig.

Ønsker du ikke å motta informasjon digitalt, har du rett til å reservere deg. Det er et krav at reservasjon gjøres skriftlig. Reserverer du deg, vil du motta informasjon på papir som tidligere. Frist for å reservere seg er 01.08.2021. Vi oppfordrer deg imidlertid til å motta informasjon digitalt, dersom du har mulighet for dette.

Du reserverer deg ved sende en e-post til: risvollan.bl@risvollan.no, eventuelt pr. post.

Vi minner samtidig om at det er ditt ansvar å oppdatere borettslagets administrasjon om rett e-postadresse og telefonnummer.

Endringen trer i kraft 01.08.2021.

 Publisert: 9. Juni 2021