Retningslinjer for bruk av griller, bål eller bålpanner i borettslaget


RETNINGSLINJER FOR BRUK AV GRILLER, BÅL ELLER BÅLPANNER I BORETTSLAGET

Borettslagets styre har vedtatt retningslinjer for bruk av griller, bål eller bålpanner på Risvollan. I sak 025/21 i møte 22.04.21 ble følgende vedtak enstemmig fattet:

«Styret godkjenner følgende regler/retningslinjer for bruk av grill eller bål/bålpanne på Risvollan:

Pålagte sentrale eller kommunale vedtekter/retningslinjer for bruk av slikt, må ligge til grunn for borettslagets behandling.

  • Bruk av engangsgriller er forbudt med bakgrunn i brann – og miljøhensyn
  • Bruk av kullgriller er forbudt på terrasser og/eller brennbart materiale
  • Bruk av bålpanner og bålbrenning (åpen ild) på Risvollan er forbudt med unntak av bruk av bålpanne på grusbelagte leke- og aktivitetstun etter søknad til borettslaget.
  • Bruk av gass- og elektrisk grill tillates. Gassbeholder må ikke oppbevares i kjeller, loft eller i dårlig ventilert rom».  

Dette tilsier at det ikke er tillatt med kullgriller eller engangsgriller i borettslaget.

Videre tilsier vedtaket at offentlige retningslinjer skal legges til grunn for borettslagets behandling, og at det må søkes til borettslaget (på forhånd) dersom man ønsker å bruke bålpanne, samt at det er krav til hvor bålpannen kan plasseres.

Vi ber beboerne etterkomme dette, og ønsker alle en fin og hyggelig sommer.Publisert: 7. Juni 2021