Risvollanmegleren tilbyr gratis e-takst!


Hei og godt nytt år. I fjor ble det solgt 83 boliger på Risvollan. Vi i PROA Eiendomsmegling formidlet 47 av disse salgene. Det forventes at ca. like mange kommer til å selge også i år. Vi vet av erfaring at mange begynner å planlegge salgsprosessen tidlig på året. Vi anbefaler derfor at alle som skal selge, starter med å få en e-takst på boligen. Dette er et dokument som er viktig og som dokumenterer boligens verdi. Vi tilbyr dette gratis til alle beboerne på Risvollan.

 Du kan lettest nå oss ved på gå til fanen «selge bolig» som ligger på borettslagets hjemmeside. Der ligger all nødvendig kontaktinformasjon. Vi garanterer en rask tilbakemelding og avtale for befaring.

 Vi har til enhver tid mange kunder som ønsker å kjøpe seg bolig på Risvollan.

 Med vennlig hilsen Risvollanmegleren

Proa logo

 Publisert: 8. Januar 2019