Saksliste styremøte 18. mars 2021


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 18.02.21

Referat fra møte nr. 1 i valgkomiteen 15.02.21

Referat fra møte nr. 2 i valgkomiteen 22.02.21

Referat fra møte nr. 3 i valgkomiteen- innstilling

Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 18.02.21

Referat fra møte i NU A-feltet 09.02.21

Referat fra møte i NU H2-20 01.03.21

Øvrige saker

019/21             Styrets årsmelding og årsregnskap- sluttbehandling

020/21            Saker innmeldt til ordinær generalforsamling 2021

021/21             Resultat av naboutvalgskomiteens arbeid- forslag til endringer

 

 Publisert: 12. Mars 2021