Saksliste styremøte 22.04.2021


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 18.03.21

Referat fra møte i NU A-feltet 18.03.21

Referat fra møte i NU A-feltet 13.04.21

Referat fra møte i NU B-feltet 16.03.21

Referat fra møte i NU C-feltet 12.04.21

Referat fra møte i NU G-feltet 06.04.21

Øvrige saker

022/21             Forberedelse til ordinær generalforsamling

023/21            Forespørsel om utplassering av PostNord Pakkeautomat i Risvollan Borettslag

024/21            Informasjon om føring av strømutgifter etter faktura fra NTE

025/21            Bruk av griller eller bålpanne i Risvollan Borettslag

026/21            Bruk av parkeringsplass for hensetting av biltilhengere

027/21            Kostnader for bruk av opparbeidede plasser for biltilhengere

028/21            Kostnader for lading av el-bil/hybrid-bil

029/21            Bruk av ekstra el-bil ladere, felt E

030/21            Uttalelse til søknad om fradeling av tomt på Haarsakereiendommen

031/21            Tilbakemelding angående spørsmål om kvikkleire på RisvollanPublisert: 20. April 2021