Saksliste til styremøte 17.11.2022


Saksliste

  • Referatsaker
  • Evaluering av Mål- og tiltaksplan 2019-2022
  • Forslag til endringer i Informasjonshåndboken
  • Trafikksituasjonen på A-feltet
  • Habilitetsregler i Risvollan Borettslag


Publisert: 16. November 2022