Skifte av panel i Blaklihøgda 2-20


Det varsles herved om følgende arbeid på H2-20:

  • Bytte av utvendig panel i nr 16A skal være ferdig i uke 2.
  • Sprangvegg i nr 14F ferdigstilles i begynnelsen av uke 3.
  • Rigg og stillas på 18F mandag/tirsdag uke 3. Ferdigstilles innen utgangen av uke 3.
  • Rigg og stillas på 20J midten av uke 3, (onsdag/torsdag) Ferdigstilles i begynnelsen av uke 4.
  • Nedrigg og fjerning av avfall, brakke og materialer i slutten av uke 4. Mulig litt bortkjøring av stillas i begynnelsen av uke 5.

AdministrasjonenPublisert: 10. Januar 2020