Status fiber fra Telenor – videre fremdrift


Når det gjelder montering av utstyr i den enkelte leilighet blir rekkefølgen på resterende felt som følger:

F-feltet (Nordre/Søndre Risvolltun) – oppstart uke 38

G-feltet (Marie Sørdals veg) – oppstart uke 42

C-feltet (Ada Arnfinsens veg) – oppstart uke 42

H-feltet (Blaklihøgda) – ikke fått oppstartsdato ennå

 

Alle felt får eget skriv i posten når det begynner å nærme seg. Det er ikke enkelt å tidfeste når oppstart skjer på resterende felt. Her skal det gjøres avtaler med hver enkelt husstand. Montør er avhengig av at beboer svarer og er hjemme til avtalt tidspunkt. Noen forsinkelser må derfor påregnes. Vi regner med at G-feltet kobles over i løpet av oktober måned. De med tillegges abonnement hos Get bør derfor si opp disse i løpet av september 2019.Publisert: 2. September 2019