Status fiber fra Telenor


Status graving: Noe gjenstår i Blaklihøgda, ellers ferdigstilt. Det gjenstår noe oppussing av plener samt krysninger av asfalterte gangveier. Dette arbeidet utføres sensommeren/tidlig høst.

Trekking på fasader: Ferdigstilt i hele borettslaget.

Status installering av utstyr i leilighetene: Høyblokka er ferdigstilt, samt størsteparten av B-feltet. Man starter i A og E feltet henholdsvis uke 32 og 33. Det er planlagt oppstart av installasjoner på D-feltet i uke 34.Fremdrift utover dette er ikke klart på det nåværende tidspunkt, men vi kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart denne er klar.

AdministrasjonenPublisert: 5. August 2019