Status kjøp av fjernvarme pr. 31.05.19


Vedlagt følger status på kjøp av fjernvarme pr. 31.05.19 som inkluderer både forbruk og pris.

Kjøp av fjernvarme pr. 31.05.2019Publisert: 12. Juni 2019