Status kjøp av fjernvarme pr. 31. mai 2018


Vedlagt følger en orientering om status på kjøp av fjernvarme pr. 31. mai 2018:

STATUS KOSTNADER KJØP AV FJERNVARME PR. 31. MAI 2018

AdministrasjonenPublisert: 27. Juni 2018