NB! NY DATO! STENGING AV FJERNVARMENETTET SØNDAG 21.06.2020, KL 09.00-21.00


Statkraft Varme AS har valgt å utsette stengingen av fjernvarmen til søndag 21. juni. Dette etter samtaler med de næringsdrivende i høyblokka.

Statkraft må dessverre stenge ned fjernvarmenettet søndag den 21. juni som følge av reparasjoner på fjernvarmeanlegget i Utleirvegen. De stenger ned fra kl. 09.00 – kl. 21.00 søndag den

21. juni. Dette medfører at radiatorene blir kalde, og varmtvannet blir kaldt.

Anlegget skal settes i drift igjen kl. 21.00 dersom alt går greit, men det vil ta litt tid før varmtvannet i kranene er tilbake.

 

 

 Publisert: 12. Juni 2020