Støy fra måker- dette sier Trondheim kommune:


Se vedlagte skriv fra kommunen:

Informasjonsskriv om måkerPublisert: 6. Juli 2020