Strømselgere


Mange opplever å få besøk av strømselgere om dagen. Det være seg av ulike strømselskap. Etter det vi forstår er de vel ivrige og «pynter» litt på sannheten. Risvollan Borettslag har ikke fremforhandlet strømtilbud til beboerne, utover det som ligger ute på hjemmesiden. (under Om borettslaget – Samarbeidspartnere) Det er helt opp til hver enkelt husstand å inngå strømavtale med hvem man måtte ønske. På våre fellesanlegg er det NTE som leverer strømmen, men denne avtalen gjelder ikke beboerne og ingen skal føle seg «presset» til å skifte leverandør.Publisert: 7. Februar 2020