Styremøte 19.11.20 – saksliste


Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 22.10.20

Referat fra møte i representantskapet 27.10.20

Referat fra møte i NU B-feltet 22.10.20

Referat fra NU G-feltet 11.11.20

Referat fra møte i NU H2-20 30.09.20

Øvrige saker

080/20             Oppnevnelse av nytt styremedlem og valg av medlem til naboutvalgskomite

081/20             Forespørsel om kjøp av tomteareal

082/20             Forespørsel om nytt forskningsprosjekt

083/20             Gjennomføring av elektriske arbeider på borettslagets fellesanlegg i 2020 og 2021

084/20             Malingsarbeider felt H2-20

 Publisert: 16. November 2020