Telenor har økt prisen på TV/internett- RBL utsetter økningen til november 2022


Telenor økte sine priser på TV/internett med kr. 20,- pr. husstand fra 1. mars 2022. Grunnet problemer med T-We tidligere forhandlet vi frem at økningen for Risvollan Borettslag sin del ikke skulle tre i kraft før 1. juni 2022.

Som en følge av at vi mistet TV2 i en periode har borettslaget fått utbetalt en kompensasjon på ca. kr. 100.000,-. Denne kompensasjonen skal beboerne selvsagt ta del i. På denne bakgrunn økes felleskostnadene med kr. 20,- pr. husstand først fra 01.11.2022.

Ytterligere informasjon kommer i løpet av høsten.Publisert: 1. April 2022