Tjenester fra Get kan være utilgjengelig frem til kl. 12.00 i dag 01.11.2017.


Dette skyldes arbeid på kabelnettet.

Se for øvrig Gets hjemmeside.

AdministrasjonenPublisert: 1. november 2017