Trøndelag brann- og redningstjeneste varsler om øvelse i borettslaget 29. november!


Trøndelag brann- og redningstjeneste vil i løpet av torsdag 29. november kjøre rundt i borettslaget. Dette for å vurdere vegene i borettslaget, samt adkomstene til leilighetene med brannvesenets lift/stigebil. Brannvesenet ser på dette som en øvelse og beboerne varsles herved om det forestående.  Øvelsen blir gjennomført som planlagt, dersom det da ikke skjer noe uventet slik at bilen ikke er tilgjengelig som planlagt. Da blir øvelsen gjennomført en annen dag uten at dette varsles på nytt.

TBRT IKS Logo

Administrasjonen

 Publisert: 26. November 2018