TV2- Telenor


Informasjon fra Telenor:

Det siste halve året har vi jobbet for å få en ny avtale med TV 2 og gjør det vi kan for at kanalene skal komme tilbake til kundene. Telenor er villig til å betale totalt 70% mer enn det vi har betalt TV 2 tidligere for en langsiktig avtale som gir merverdi til kundene og støtter opp om TV 2s økte innholdskostnader. Vi har også tilbudt alternative løsninger som gjør at vi kan sende TV 2 hovedkanalen og Nyhetskanalen parallelt med forhandlingene om en langsiktig avtale. TV 2 har dessverre fortsatt ikke akseptert noen av våre tilbud.

Vi fortsetter dialogen med TV 2 med mål om en løsning så raskt som mulig. For oppdatert informasjon se telenor.no/tv2 Kompensasjonen forlenges Vi forlenger våre kompensasjonsløsninger også for januar. – Ekstra poeng: Alle beboere har fått tilbud om 60 poeng ekstra for desember som man kan benytte for å velge seg annet TV-innhold og strømmetjenester. Dette utvides og gjelder også for januar. Kunder som fortsatt ikke har valgt inn ekstra innhold kan gjøre dette ved å logge seg inn på Mine sider på telenor.no. –

Økonomisk kompensasjon: Styret kan, på vegne av beboere, be om en økonomisk kompensasjon som utgjør 50 kroner per beboer per måned. De som allerede har bedt om dette vil automatisk også få kompensasjon for januar. De som ikke har gjort dette kan fylle ut skjema under. Man vil da motta kompensasjon både for desember og januar. Kompensasjonen kommer som fratrekk på neste fellesfaktura. I tillegg spanderer vi et knippe leiefilmer fra filmbutikken på alle våre kunder. Kompensasjon TV2 ›

Med vennlig hilsen oss i TelenorPublisert: 6. Januar 2022