Utfordring med måker under hekketid


Det hender enkelte av våre beboere klager på at det er måker på Risvollan. Til det er å si at de naturlig nok i april/mai måned leter etter plasser å bygge/lage reir på for å fostre opp sine unger. Når de så har laget reir og får unger, er reirene, eggene eller måkene ulovlig å fjerne. Se informasjon fra BirdLife Norge, avdeling Trøndelag om dette.

Hekketid og måker skriv utarbeidet av Birdlife Norge avdeling Trøndelag – 2022

Vaktmesterne reiser heller ikke rundt og fjerner reir eller måker. Og i hekketiden er det som nevnt også ulovlig å gjøre dette.

Ett tips kan være å kjøpe «Fuglekremsel med stang», en såkalt «måkejager» og montere denne på taket av en bod e.l.

Ett annet tips er å la måkene være og glede seg over deres liv og arbeid – som tross alt pågår kun en kort tid av året.Publisert: 13. Mai 2022