Vannlekkasje i veien utenfor Asbjørn Øverås veg 6


Til orientering er kommunen varslet og de har vært og sett på saken. Lekkasje er konstatert og vil bli utbedret av Trondheim kommune.Publisert: 23. Juni 2021