Varsel om graving for fjernvarmerør ved senteret fra 9. august


I uke 32 (fra mandag 9. august) begynner entreprenør Brende AS å grave for oss (via K. Lund AS) på baksiden av Risvollan senter. Det må utføres noe vedlikeholdsarbeid med fjernvarmerørene. Senteret beholder vann/varme, men adkomsten til Fysioterapien må stenges ned noen dager mens de verste gravearbeidene pågår. Den andre inngangen som går forbi biblioteket bør brukes i denne perioden. Vi antar at gravearbeidene vil vare i ca. 3 uker.  Se vedlagte kartskisse.

Graving for fjernvarmerør ved senteret

Vi ber om forståelse for at disse arbeidene må utføres selv om det både kan bli litt rotete, bråkete og støvete/sølete i disse ukene.

Har dere konkrete spørsmål, ta kontakt med borettslaget.

Administrasjonen

 Publisert: 2. August 2021