Varsel om økning av varmeleien fra og med 1. oktober 2018


Grunnet kraftig økning i prisen på kjøp av fjernvarme har styret vedtatt å øke varmeleien fra og med 1. oktober 2018. Se vedlegg.

Varsel om økning av varmeleien fra 01.10.2018

AdministrasjonenPublisert: 28. August 2018