Varsel om oppstart av støyende arbeider i høyblokka fra og med fredag 04.09.20!


Ren Risvollan AS starter nå med rivning innvendig av det som skal bli 15 nye leiligheter i 2.-4. etasje. De varsler med dette om oppstart av støyende arbeider:

Det varsles herved om igangsetting av støyende arbeid ved Risvollan Senter fra og med i morgen, fredag 4/9-20 og 3 måneder fremover. 

Arbeidstid er i utgangspunktet 07:00-15:00. 

Det vil ikke bli jobbet på helg og helligdager. Om dette blir nødvendig vil dette bli varslet særskilt. 

Innkjørsel til garasje vil ikke bli berørt. 

Ifm. riving av innvendig konstruksjoner i 2,3 og 4 etasje så vil det bli satt opp et stillas på fremsiden, foran HeadsUp Frisør der container for restavfall vil bli plassert. Dette pga. begrenset mulighet for plassering av container på bakkeplan. 

Vi vil forsøke å varsle i forkant ved spesielt støyende arbeid. 

Dette til informasjon. 

Ren Risvollan AS

 

 

 

 Publisert: 3. September 2020