Varsel om stenging av fjernvarme tirsdag 14. juni- felt G og H


Informasjon om sluttføring av fjernvarmearbeider på felt G og nedstenging (felt g og h), tirsdag 14. juni, fra kl 08.00-19.00 

 Graveentreprenør Brende AS og rørleggerfirma K. Lund AS har planlagt å sluttføre fjernvarmearbeidene på felt G (Marie Sørdalsv) neste uke. De skal foreta diverse innkappinger og annet arbeid på anlegget vårt tirsdag 14. juni.

Av den grunn må vi dessverre stenge ned deler av anlegget vårt. Denne nedstengingen vil dermed berøre beboerne på felt G og felt H (begge felt).

Anlegget stenges ned tirsdag morgen den 14. juni fra kl 08.00 og vil være i gang igjen – om intet utforutsett hender – innen kl 19.00 på kvelden. Går arbeidet greit, kan varmen komme tilbake igjen tidligere.

Når anlegget stenges ned, tilsier dette at varmen i radiatorene blir borte (gradvis), og at varmtvannet (varmt tappevann) blir kaldt.

Til orientering kan det ta litt tid før varmen kommer tilbake i rørene, samt at det kan medføre noe luft i anlegget. Radiatorene bør derfor luftes om så skjer.

Har dere konkrete spørsmål, ta gjerne kontakt med borettslagets kontor.

 

 

Med hilsen

RISVOLLAN BORETTSLAG

 

 



Publisert: 8. Juni 2022