Varsel om stenging av fjernvarmeanlegget mandag 21. juni!


Til alle beboerne på Risvollan

Til Sollia Borettslag v/styreleder og teknisk leder, samt vaktmester

Til Næringsdrivende på Risvollan senter

FJERNVARMEANLEGGET PÅ RISVOLLAN STENGES NED MANDAG 21.06.21 – FRA KL 22.00 – KL 07.00

På grunn av diverse planlagte arbeider i hovedsentralen vår, må vi dessverre stenge ned fjernvarmeanlegget. For å lette arbeidet og skapet minst problemer for brukerne, stenges anlegget ned fra kl 22.00 på kvelden den 21. juni. Om intet uforutsett hender, skal anlegget være i drift igjen fra kl 07.00 tirsdag morgen, evt tidligere dersom alt går bra. Men det kan ta litt tid før varmen kommer tilbake i rørene.

Når anlegget stenges ned, tilsier dette at varmen i radiatorene blir borte, og at varmtvannet (varmt tappevann) blir kaldt.

Anleggsarbeidet utføres og håndteres rørleggerfirma K. Lund AS.

Har dere konkrete spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

 

 

 

 Publisert: 15. Juni 2021