Varsel om teknisk sprenging på Blakli uke 24


Se vedlagte varsel:

INFO TIL BEBOERE_Teknisk sprengning av linjeskjøter høyspent uke 24

AdministrasjonenPublisert: 12. Juni 2018