Enda en kontrabeskjed fra Trondheim kommune: Vannavstenging i Blaklihøgda 4 og 8 utsettes til mandag 11. februar fra kl. 08.00-14.00.


Grunnet flere lekkasjer skifter nå Trondheim kommune ut dette rørstrekket. I den forbindelse stenges vannet i Blaklihøgda 4 og 8 mandag 11. februar fra kl. 08.00-14.00.

For de som har behov for vann i dette tidsrommet, bør tappe vann på flasker e.l. allerede i kveld.

AdministrasjonenPublisert: 5. Februar 2019