Varsel om vannavstenging i Søndre Risvolltun onsdag 01.11.17. fra kl. 08.00-18.00


Varselet gjelder beboere i Søndre Risvolltun:

nr. 16 a,b,c og d

nr. 20 a og b

nr. 22 a og b

Årsaken er skifte av kommunal vannkum.

AdministrasjonenPublisert: 30. oktober 2017