Varsel til beboere i Blaklihøgda: vannlekkasje!


Grunnet reparasjon etter vannlekkasje har Trondheim kommune stengt av kaldtvannet. Det er derfor satt ut en drikkevannstank ved søppelcontainerne ved bommen til H2. Kommunen kan pr. nå ikke si når feilen blir rettet, men det arbeides med saken.

AdministrasjonenPublisert: 30. Januar 2019