Varsel til beboerne i Ada Arnfinsens veg (C-feltet)- varme og varmtvann/kaldtvann stenges mandag 5. og tirsdag 6. oktober.


Informasjon om AT VARMT OG KALDT VANN BLIR BORTE MANDAG 5. OKTOBER OG AT VARMEN OG VARMTVANNET STENGES, 06.10.20

Vi viser til vår informasjon i brev av 10.08.20.

Vi nærmer oss nå arbeidet med å få koblet til de nye rørene som er blitt montert, og da må vi stenge ned anlegget en dag.

Anlegget blir stengt tirsdag den 6. oktober 2020, fra kl 08.00 til kl 16.00 og gjelder kun C-feltet. Dette fører til at varmtvannet og varmen fra radiatorene blir borte dette tidspunktet.

I tillegg får vi også informasjon om at kaldt- og varmtvannet blir borte mandag den 5. oktober. Dette innebærer følgende:

Kaldtvannet blir borte 5. oktober ca fra kl 09.00 – 12.00, og varmtvannet fra ca kl 11.00 – 14.00.

Videre håper vi at ikke noe utforutsett skjer.

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss.Publisert: 2. Oktober 2020