Varsel til beboerne i Asbjørn Øverås veg – strømstans torsdag 4. juli


Trafoen til Asbjørn Øveråsv. stenges ned torsdag 4. juli fra kl 08.00 – kl 15.00.

Dette medfører at vi mister strømmen, noe som bl.a. gjør til at portene blir stående oppe, varmtvannet blir borte og radiatorene blir kalde. Strømmen skal komme igjen etter kl. 15.00, så varmtvannet og varmen i radiatorene vil komme tilbake etter hvert.

Nedstengingen gjelder arbeid som TrønderEnergi Nett AS må gjøre i forbindelse med utbedring/utvidelse av trafoen i området.

Dette skal gjelde for alle i Asbjørn Øveråsv. med unntak av beboere i Asbjørn Øveråsv. 2 og 4.

Dessuten skal de berørte være informert direkte fra TrønderEnergi Nett As via sms (for de som er registrert der med mobiltelefonnummer).

 Administrasjonen

 Publisert: 3. Juli 2019