Varsel til beboerne i Blaklihøgda 2!


Informasjon om at garasjen i H2 stenges og at bilene må ut

Vi skal utføre diverse rørleggerarbeider innvendig i fellesgarasjen i Blaklihøgda 2. Dette fører til at garasjen må stenges, og alle bilene som står der må ut av garasjen de to dagene dette gjelder. Vi skal bl.a utføre diverse innkapping av rør etc., og arbeidet er i hovedsak for å  gjøre klar prøveleilighetene i H2.

Garasjen må derfor stenges ned fra og med mandag 27. april kl 08.00 til og med tirsdag 28. april kl 16.00.

Alle bilene må derfor ut fra og med kl 08.00 mandag morgen og kan kjøres inn igjen etter kl 16.00 tirsdag ettermiddag. Dette håper jeg beboerne er flinke til å etterkomme. Vi håper imidlertid på at ikke noe uforutsett skjer. I så fall vil vi informere om dette på våre hjemmesider.

Parkering kan gjøres på de ordinære parkeringsplassene i området, eller langs med vegen. Vi har fått tillatelse fra parkeringsetaten til å stå i vegen (Blaklihøgda) disse to dagene. Men vær oppmerksom på at gangvegen eller innkjøringene ikke må stenges, og at det må være god margin her, samt at det parkeres på samme side i vegen.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss.

AdministrasjonenPublisert: 22. April 2020