Varsel til beboerne i D-feltet, F-feltet og Sollia brl. om ny nedstenging av fjernvarmen onsdag 28. september!


Ny info til beboerne på felt D (Asbjørn Øveråsv, samt borettslagets administrasjonsbygg), F (Nordre og Søndre Risvolltun) og i Sollia borettslag

Informasjon om NY nedstenging av fjernvarmen.

ONSDAG 28. september – gjelder felt D, F og Sollia borettslag

Graveentreprenør Brende AS og rørleggerfirma K. Lund AS startet med utbedring av vannlekkasjen tirsdag den 20.09.22 som tidligere varslet. Dessverre ble de ikke ferdig, slik at vi må stenge ned enda en dag. Dette blir onsdag 28. september fra kl 08.00 og fram til ca kl. 17.00 om ettermiddagen, og denne gangen håper vi ikke at noe uforutsett tilkommer. Også nå gjelder nedstengingen beboerne i Asbjørn Øverås v.. (inkl. Administrasjonsbygget), Søndre og Nordre Risvolltun, samt beboerne i Sollia borettslag.

Når anlegget stenges ned, tilsier dette at varmen i radiatorene blir borte (gradvis), og at varmtvannet (varmt tappevann) blir kaldt.

Til orientering kan det ta litt tid før varmen kommer tilbake i rørene etter at arbeidet er sluttført, samt at det kan medføre noe luft i anlegget. Radiatorene bør derfor luftes om så skjer.

Har dere konkrete spørsmål, ta gjerne kontakt med borettslaget.

 

 Publisert: 22. September 2022