Varsel til beboerne i høyblokka!


I forbindelse med demontering av radiatorer i 2.- 4. etasje torsdag 15.10 og fredag 16.10, kan det hende at varmen i radiatorene forsvinner i perioder.

Fredag skal radiatorene i de samme etasjer luftes. Beboerne i høyblokka kan da oppleve at det «surkler» i radiatorene. Vi ber i tilfelle om at beboerne lufter radiatorene om dette inntreffer. Dersom man trenger bistand til lufting, vennligst ta kontakt med borettslagets administrasjon på tlf: 73 96 99 55.Publisert: 14. Oktober 2020