Varsel til beboerne på A,B,C og E-feltet- nedstenging av fjernvarme 17.08.21!


 

INFORMASJON OM NEDSTENGING AV FJERNVARME

TIRSDAG 17. AUGUST, FRA KL 08.00 – KL. 20.00

Graveentreprenør Brende AS og rørleggerfirma K. Lund AS skal gjennomføre vedlikeholdsarbeid på fjernvarmeanlegget vårt.

Vi må derfor stenge ned deler av anlegget vårt under dette arbeidet.

Anlegget stenges ned tirsdag morgen den 17. august fra kl 08.00 og vil være i gang igjen – om intet utforutsett hender – innen kl 20.00. Går arbeidet greit, kan varmen komme tilbake igjen tidligere.

Når anlegget stenges ned, tilsier dette at varmen i radiatorene blir borte (gradvis), og at varmtvannet (varmt tappevann) blir kaldt.

Det kan ta noe tid før varmen kommer tilbake i rørene, samt at det kan medføre noe luft i anlegget. Radiatorene bør derfor luftes om så skjer.

Har dere konkrete spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Administrasjonen

 

 Publisert: 13. August 2021