Varsel til beboerne på B-feltet om oppstart av arbeid på fasader- TV- internett fra Canal Digital/Telenor


Se vedlagte informasjonsbrev. Brevet vil også bli lagt i beboernes postkasser.

Varsel til beboerne på B-feltet om oppstart av arbeid på fasader- TV-internett fra Canal Digital(Telenor)

AdministrasjonenPublisert: 5. Mars 2019