Varsel til beboerne på C-feltet- oppstart av gravearbeider i forbindelse med fiber fra Telenor/Canal Digital


Det blir oppstart av gravearbeider i uke 22 på C-feltet (Ada Arnfinsens veg)  i forbindelse med fiberleveranse fra Telenor/Canal Digital.

Planlagt gravetrase følger vedlagt:

Gravetrase C-feltet

Dette til orientering.

AdministrasjonenPublisert: 27. Mai 2019