Varsel til beboerne på D- og E-feltet: kontroll av brannslukningsapparat 2020!


INFORMASJON OM HOVEDKONTROLL AV BRANNSLUKNINGSAPPARAT 2020

Risvollan borettslag har serviceavtale om kontroll av våre brannslukkeapparater med firmaet Firesafe AS.

Denne etappen av kontrollen skal omfatte apparater utplassert i felt E (Risvollvegen) og felt D (Asbjørn Øveråsv). Kontrollen skal fortrinnsvis utføres ved besøk i hver leilighet, hvor apparatene er plassert, og følgende kontrollrekkefølge med angivelse av dato er avtalt med firmaet/vaktmester:

Kontrolldato              Kontrollsted

12.10.20                      E-feltet (Risvollvegen)

 13.10.20                      D-feltet (Asbjørn Øveråsv) nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20

 14.10.20                      D-feltet (Asbjørn Øveråsv) nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19

 15.10.20                      Alle fellesgarasjene og Ristunet

Nøyaktig tidspunkt om når kontrollen vil utføres hos den enkelte er vanskelig å angi, men det kan opplyses at kontrollen blir gjennomført i tidsrommet kl. 09.00 – 15.30 og starter i boligen med laveste nummer i hht oppsettet over.

 Styret har i møte 20.10.2016, sak 074/17 fattet følgende enstemmige vedtak om manglende

kontroll av brannslokningsapparater:

 ”De husstander som ikke gjør brannslukningsapparatet tilgjengelig i henhold til varslet kontroll, blir innkalt til borettslagets administrasjon i eget skriv.

 Dersom andelseier unnlater å møte opp slik at apparatet ikke blir kontrollert, går administrasjonen til innkjøp av nytt brannslukningsapparat for andelseiers regning”.

Dette tilsier at det er viktig å være tilstede, og/eller få kontrollert apparatet sitt.

Vi ber derfor om at flest mulig er tilstede for å bidra til at kontrollen kan gjennomføres som planlagt. For de som ikke har anledning, kan en av følgende ordninger benyttes:

  • Apparatet skal da være lett tilgjengelig og settes lett synlig i entreen.

Har du alarm i leiligheten, du sette ut brannslukningsapparatet den aktuelle dagen, vi låser oss ikke inn i leiligheter med alarm.

  • For de som ikke ønsker å gi en slik tillatelse, ber vi om at nedenstående svarslipp fylles ut og sendes (leveres) borettslagets kontor innen onsdag 07.10.20 (slik at vi har oversikt klar til den 12.10.20). Husk å føre på telefonnummeret slik at vi kan nå dere på telefon dersom det skulle være nødvendig.
  • Brannslukningsapparatet kan også settes utenfor ytterdøra den dagen kontrollen skal utføres.

Vi må dessverre igjen minne om styrets vedtak i sak 074/17 som nevnt på side 1 i brevet, og si at det er svært viktig at vi får kontrollert pulverapparatet. Har dere flere enn ett apparat i leiligheten, må kontrollen av det ekstra apparatet belastes beboer (faktura sendes herfra). Kostnader til kontroll pr. apparat ut over det ene som er kravet, er nå kr 75 + mva. Eventuelt kjøp av nye apparat (ekstra) ut over det ene som er kravet, koster kr 300 + mva pr stk.

Faktura sendes ut herfra etter at kontrollen er gjennomført. Ved spørsmål, ta kontakt med oss.

Kontroll av brannslukningsapparatPublisert: 2. Oktober 2020