Varsel til beboerne på G og H-feltet (begge) om nedstenging av fjernvarmen torsdag 9. september


Graveentreprenør Brende AS og rørleggerfirma K. Lund AS er i gang med div vedlikeholdsarbeid på fjernvarmeanlegget vårt.

Anlegget stenges derfor ned torsdag morgen den 9. september fra kl. 08.00 og vil være i gang igjen – om intet utforutsett hender – innen

kl. 20.00 på kvelden. Går arbeidet greit, kan varmen komme tilbake igjen tidligere.

Når anlegget stenges ned, tilsier dette at varmen i radiatorene blir borte (gradvis), og at varmtvannet (varmt tappevann) blir kaldt.

Det kan ta litt tid før varmen kommer tilbake i rørene, samt at det kan medføre noe luft i anlegget. Radiatorene bør derfor luftes om så skjer.

Har dere konkrete spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

 Publisert: 2. September 2021