Varsel til beboerne på H-feltet- Oppstart montering av utstyr fra Telenor!


Det varsles herved om at Telenor/Eltel starter med montering av utstyr i den enkelte leilighet i uke 44/45.

Vedlagte skriv vil bli lagt i samtlige postkasser. Vi ber om at alle leser informasjonen nøye.

Varsel om oppstart på H-feltet

AdministrasjonenPublisert: 15. Oktober 2019