Vi søker sommervikarer 2022!


SOMMERVIKARER 2022                        

Skoleungdom og pensjonister – se her!

Ønsker du å bidra til å holde våre grøntområder fine i sommer – les mer, og ta kontakt med oss!

Borettslaget ønsker å knytte til seg sommervikarer til plenklipping og stell av våre grøntarealer og blomsterbed.

Plenklippingen foregår hovedsakelig med traktorklipper og det er derfor ønskelig at søkeren har traktor og/eller bilsertifikat. Det kan også være ønskelig at noen kan tiltre allerede fra mai av, og at arbeidet kan fortsette litt ut i september. For de øvrige kan tiltredelse være fra skoleslutt til skolestart. Er du pensjonist og interessert i å bidra, samt har god helse, ønsker vi gjerne en søknad/henvendelse fra deg, og da helst i det tidsrommet skoleungdommen ikke kan, dvs før skoleavslutning og etter skolestart.

Vikariatet avlønnes etter tariff.

Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å føre opp de ukene dere kan jobbe, samt når det er aktuelt å ta ut ferie. Husk å oppgi det telefonnummeret og eventuelt e-postadresse som dere kan kontaktes på.

Søknad sendes/leveres borettslagets kontor innen 20. april 2022, eller sendes på e-post til:

borettslagets e-postadresse som er: risvollan.bl@risvollan.no

Har du spørsmål til arbeidsoppgavene, ta kontakt med arbeidsleder Roger Kvam på telefon 909 79 391.

 

 Publisert: 7. Mars 2022