Viktigheten av å være forsikret


Som de fleste vel har fått med seg, hadde vi dessverre en stor brann i borettslaget i forrige uke. 4 leiligheter ble totalskadd og flere vil være ubeboelige i en stund fremover. Det er i den anledning viktig å presisere at selve bygningsmassen er forsikret gjennom borettslaget. Dette gjelder dog ikke innboforsikring. Dette må tegnes av hver enkelt. VI oppfordrer derfor alle til å sjekke om man har nødvendig innboforsikring. Manglende forsikring vil få meget uheldige konsekvenser om uhellet skulle være ute. Borettslaget har ingen avtale på innboforsikring p.t. Det vil derfor være opp til hver enkelt å velge hvor man vil tegne en slik forsikring.Publisert: 9. Desember 2014