Aktuelt


Agenda styremøte 21.01.2021

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 17.12.20 Referat fra møte i naboutvalgskomiteen 17.12.20 Referat fra møte i NU B-feltet 06.01.21 Referat fra møte i NU E-feltet 10.12.20 Referat fra møte i NU G-feltet 12.01.21 Øvrige saker 001/21             TV Risvollan 002/21             Informasjon om bekymringsmelding ang. kvikkleire på Risvollan 003/21             Miljøtiltak i Risvollan Borettslag 004/21             Parkeringsløsning på felt […]

Les hele saken

Informasjon om kvikkleire

«Er du interessert i å lære litt mer om kvikkleireforholdene på Risvollan? TVRisvollan har et ferskt intervju med Risvollanbeboer og avdelingsleder for geoteknikk i Trondheim kommune, Tone Furuberg. Sendingstidspunkt på kanal 126 er: Kl. 13.30,  19.45,  20.45 og 21.30 hver dag inntil videre. I tillegg se gjerne informasjon om kvikkleire fra Trondheim kommune i vedlagte link:

Les hele saken

Administrasjonsbygget holdes stengt frem til mandag 1. februar

På grunn av Trondheim kommunes skjerpede råd og pålegg, holdes administrasjonsbygget stengt frem til mandag 1. februar. Vi nås på e-Lydia, telefon og e-post. Administrasjonen

Les hele saken

Åpningstider julen 2020

ÅPNINGSTIDER JULEN 2020 JULE- OG NYTTÅRSAFTEN ER STENGT LILLE JULAFTEN    08.00-15.30 Mandag 28.12.20                      kl. 09.00 –  15.00 Tirsdag   29.12.20                      kl. 09.00 –  15.00 Onsdag   30.12.20                      kl. 09.00 –  15.00 GOD JUL Borettslagets vakttelefon: 940 13 260

Les hele saken

Rislappen nr. 4 2020

Rislappen nr. 4 2020

Les hele saken

Rislappen 3-2020      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.