Aktuelt


Varsel om graving for fjernvarmerør ved senteret fra 9. august

I uke 32 (fra mandag 9. august) begynner entreprenør Brende AS å grave for oss (via K. Lund AS) på baksiden av Risvollan senter. Det må utføres noe vedlikeholdsarbeid med fjernvarmerørene. Senteret beholder vann/varme, men adkomsten til Fysioterapien må stenges ned noen dager mens de verste gravearbeidene pågår. Den andre inngangen som går forbi biblioteket […]

Les hele saken

Endret plassering av restavfallscontainere på felt C (Ada Arnfinsens veg)

Til beboere på C-feltet (Ada Arnfinsnsv) Dere informeres med dette om at de to restavfallscontainerne flyttes fra plassen ved nr 6 til den ytterste parkeringsplassen vis à vis tilhengerparkeringene. Skiltingen blir omgjort ved anledning. Dette bla som et ledd i bekjempelse mot skadedyr i området. Vi beklager at de beboerne som bor lengst unna får […]

Les hele saken

Rislappen nr. 2 2021

Rislappen nr. 2 2021

Les hele saken

Vannlekkasje i veien utenfor Asbjørn Øverås veg 6

Til orientering er kommunen varslet og de har vært og sett på saken. Lekkasje er konstatert og vil bli utbedret av Trondheim kommune.

Les hele saken

Status fjernvarme pr. 31.05.2021

Status fjernvarme pr. 31.05.2021

Les hele saken

Agenda styremøte 17.06.21

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 19.05.21 Referat fra møte i NU A-feltet 18.05.21 Referat fra møte i NU B-feltet 18.05.21 Referat fra møte i NU H2-20 10.05.21 Referat fra møte i NU E-feltet 31.05.21 Øvrige saker 044/21             Prøveprosjektet i H2- status og informasjon 045/21            Evaluering av ordinær generalforsamling 046/21            Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av […]

Les hele saken

Rislappen 1-2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-4-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.