Aktuelt


Styremøte 19.11.20 – saksliste

Referatsaker: Protokoll fra styremøte 22.10.20 Referat fra møte i representantskapet 27.10.20 Referat fra møte i NU B-feltet 22.10.20 Referat fra NU G-feltet 11.11.20 Referat fra møte i NU H2-20 30.09.20 Øvrige saker 080/20             Oppnevnelse av nytt styremedlem og valg av medlem til naboutvalgskomite 081/20             Forespørsel om kjøp av tomteareal 082/20             Forespørsel om nytt […]

Les hele saken

Arbeid inne i leilighetene – Covid-19

Grunnet den økende smitten i Trondheim, vil ikke vaktmestrene utføre arbeid innendørs i leilighetene. Dersom det oppstår tilfeller hvor slikt arbeid likevel må utføres, vil arbeidet kun bli utført når og dersom beboer ikke er hjemme. Dette for å redusere risikoen for smitte og for å sikre at administrasjonen og vaktmestrene fortsatt kan være i […]

Les hele saken

Åpent beboermøte om TV Risvollan 24. november!

Se vedlegg: Åpent beboermøte om TV Risvollan 24. november!

Les hele saken

Mulig fravær av varme på radiator i høyblokka fra onsdag 11.11.20

I forbindelse med rehabilitering i høyblokka, vil man starte demontering av radiatorer i  2.-4. etg. fra onsdag 11.11.20 kl. 07.00. I perioden frem mot fredag 13.11, vil enkelte beboere bli berørt med fravær av varme på radiatorkurs. Det kan hende at man i løpet av fredag også har behov for å gå inn til enkelte […]

Les hele saken

Vannavstenging i Ingeborg Aas veg 2- mandag 09.11- tirsdag 10.11.

Vannet blir stengt i Ingeborg Aas vei 2: Mandag 09.11.20 fra Kl. 23.00 til 10.11.20 Kl 05.00. Årsaken er at Søbstad AS utfører div vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet for Trondheim kommune.

Les hele saken

Minneord for Stein H. Johnsrud

Minneord for Stein H. Johnsrud   Det var med vantro og stor sorg vi mottok budskapet om at Stein H. Johnsrud omkom i bilulykken i Tillerbruvegen forrige uke.   Stein bodde i Ada Arnfinsensveg, og har bodd i Risvollan borettslag i 13 år. Stein var styremedlem i borettslaget, og har innehatt flere verv i de […]

Les hele saken

Rislappen 3-2021      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf http://www.risvollan-borettslag.no/aktuelt-post/rislappen-nr-3-2021/


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.