Aktuelt


Informasjon om anleggsarbeid i Risvollvegen- nytt busstopp

Se vedlagte informasjonsskriv fra Trondheim kommune: Informasjon om anleggsarbeid i Risvollvegen

Les hele saken

Status fjernvarme pr. 30.06.2021

Status fjernvarme pr. 30.06.2021

Les hele saken

Varsel om graving for fjernvarmerør ved senteret fra 9. august

I uke 32 (fra mandag 9. august) begynner entreprenør Brende AS å grave for oss (via K. Lund AS) på baksiden av Risvollan senter. Det må utføres noe vedlikeholdsarbeid med fjernvarmerørene. Senteret beholder vann/varme, men adkomsten til Fysioterapien må stenges ned noen dager mens de verste gravearbeidene pågår. Den andre inngangen som går forbi biblioteket […]

Les hele saken

Endret plassering av restavfallscontainere på felt C (Ada Arnfinsens veg)

Til beboere på C-feltet (Ada Arnfinsnsv) Dere informeres med dette om at de to restavfallscontainerne flyttes fra plassen ved nr 6 til den ytterste parkeringsplassen vis à vis tilhengerparkeringene. Skiltingen blir omgjort ved anledning. Dette bla som et ledd i bekjempelse mot skadedyr i området. Vi beklager at de beboerne som bor lengst unna får […]

Les hele saken

Rislappen nr. 2 2021

Rislappen nr. 2 2021

Les hele saken

Vannlekkasje i veien utenfor Asbjørn Øverås veg 6

Til orientering er kommunen varslet og de har vært og sett på saken. Lekkasje er konstatert og vil bli utbedret av Trondheim kommune.

Les hele saken

Rislappen nr. 3 2022      Beboernes egen avis

“Rislappen” er Risvollan borettslag sin internavis.

Last ned siste utgave her borettslag.no/pdf Rislappen nr. 3 2022


Se arkiv fra 1973:

Filene er i pdf-formatet, og kan kun leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat Reader.